شـــعر و مقالات ادبی
 هنوز هــــــم

هنوز هم

 

ناظرِعصرِ شرارت، بوده ام هستم هنوز

ساکن قصرِ قباحت، بوده ام هستم هنوز

در فراز و هم فرو، هم گامِ دردم ناله بود

نقطه ای اوج کلالت، بوده ام هستم هنوز

در پی اندیشه صرفیدم، متاعی عمرِ خویش

جرقه را بر دل دلالت، بوده ام هستم هنوز

میدهم معنی به مطلب، از کلامِ دل نشین

من گواه را در سلاست، بوده ام هستم هنوز

تسخیرِ روح و دل شایق کند اشعار نغز

من اسیرِ این اسارت، بوده ام هستم هنوز

در پی کسبِ هدف تنگنای ره محسوس نبود

من گرفتارِ صغارت، بوده ام هستم هنوز

یک سخن (عابد) نداری، شوری را ایجاد کند

شاغلِ دورِ فلاکت، بوده ام هستم هنوز

 

ج (عابد) ۷ دسیمبر سال ۲۰۱۵ - هالند

|+| نوشته شده توسط جمعه خان عابد در جمعه یازدهم دی ۱۳۹۴  |
 اوراق زنده گی

اوراق زنده گی

آنکه خون دل ریخته، من بُودم، بُودم هستم

آنکه دردِ کُل سفته، من خودم، خودم هستم

من نساجِ دردِ خویش، بر تن حیاتِ روز

آنکه چون قبا دوخته، من مدام، مدام هستم

حال چو کاغذین زورق، در بطن تلاطم ها

غرق و مضمحل گویا، من شدم، شدم هستم

گرچه پیچ و تابم کرد، از رسن مقاوم تر

لیک ز دستِ اندوه ام، من نُودم، نُودم هستم

 طعمه در صبح شباب، غصه بُود مرا ناشتا

با نشاط اگر لقمه، من جُودم، جُودم هستم

آهِ سینه ای (عابد) آتش است به جان جهل

مر به چشم هر حاسد، من دُودم، دودم هستم

 

نساج : بافنده

زورق : کشتی ی کاغذی

مضمحل : نابود شده

رسن : ریسمان

نُود : به هر سو خمیدن، خواب آلود

جود : گرسنه

حاسد : حسد برنده، رشک برنده

ج (عابد) ۸ جولای ۲۰۱۵- هالند

|+| نوشته شده توسط جمعه خان عابد در شنبه بیستم تیر ۱۳۹۴  |
 یک صفحه از آن کتاب
یک صفحه از آن کتاب

 

درشرق، در زادگاهِ آفتاب

تناسب روز برهم خورده بود

آن روز، ملوث را معنی می کرد

بوی تُند تفنین، خفه کننده بود

آفتاب گرمی اش را گم میکرد

درآن روزگار، ناسک های شوربخت

درحریم محبت پا گذاشتند

بی تکفین جنازه ای آزادی را بخاک سپردند

میدانید در کجا؟

در زادگاه ی ما و تو

درمهد تشنج، در عرض تناقص

درطول تیرباران، درافق تاریک

درچپ کوچه های ناباوری

مصاوف با روزی بود، که قانون را

قتل اش صادرگردیده بود

خرد را به دار آویخته بودند

مردینه های تبار تفرقه

نطفه های شرارت را

دربطن زنان سترون

استاده پا القا می کردند

آن ولد ها حالا جوان شده اند

بذر انسانیت را ناپخته میدروند

شداد های شاکی را، لطف شان دشنام بود

درین آشوبستان، قصی ها را قاضی میگفتند

آنها قضایای عدلی را، در چهارراه ها فیصله میکردند

خشک سالی محبت، به سینه ها سرایت کرده بود

درقلب هیچ قهار

آیهِ عشق و محبت نازل نمی گردید

جبرئیل با جبار، طرح دوستی ریخته بود

جهالت امور محولهِ آن زمان بود

بعضی ها درتعمیم آن جدوجهد میکردند

اصالت هرشئ تعویض شده بود

شرافت انسان به وحشت اندازه می شد

دلنواز ترین آهنگ ها، سکوت من و تو بود

حرام زاده ها عیار زمان بودند

درمیان دو عیاد، ازدواج هنجار و ناهنجار صورت میگرفت

وایکه این گهواره چه تب آلود بود!

از روی نزاکت، خواب را به چشم وام میدادیم

تیغ نگاهِ هرکس آشوب می آفرید

چون از پستان شرارت امتصاص کرده بودند

صارم کُند بازیچهِ طفلان بود

این شرارت، میراثِ تبارک الایام بوده

بعضی ها برعکس معمول راه می رفتند

چون همه "من" شده بودند

همه در یک منی بی معنی

"ما" در من و تو گم شده بود

آرزو ها در تارکِ توقع کس نمی گنجید

همه نُفور کرده بودند از صراط المستقیم

ناسگالیده، بی تأمل در نمط ناپسند غوطه وربودند

خوب! اگرحالا درمقابل قاضی یی وجدان قرارگیریم

پرسیده شود، تقصیر بدوش کها بود؟

جواب شما چیست؟

بدون تردید، نکوهش احمد، محمود، ویا جونامساعد منطقه

ویا هم تراوش مقطع خاص زمان خواهی گفت

آری! لست دلایل طویلتر بوده میتواند

اما..........،

ازدشمن واقعی نام نمی برید.

به باورمن، فقرمعنوی، جهالت، خود محوری

تحمل نکردن دیگران.

مسبب چنین روز است

مرا معذور دارید، چون واقعیت می باشد.

 

ج (عابد) ۲۹ جنوری سال ۲۰۱۴- هالند

|+| نوشته شده توسط جمعه خان عابد در یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲  |
 رباعیات
دوستان! امروز رباعیات ذیل را با چشمان مقبول شما، در یک فضای فرحت انگیز به خوانش میگیریم.

 

از قعر زمین رفتــم، تا اوج زحل

آبی نبود آمیخته، در طعــــم عسل

جز حیله و نیرنـــگ ندیدم در راه

همگون نبوده انسان، از روز اول

***

آدم که عــــزیز و مقربِ ذات خـــــداست

بر همنوع خود گـــــویــــی، مانند بلاست

از جهت رضای حق، همیش خون ریزنـد

راستیکه رضای حق، همین طورمعناست؟

***

آدم بوده انـــــد، ز آدمــیت دُور انـــــد

از ظلمت محض، زعــــاقلیت دُور اند

زین طرز و سلوکِ آدمها مجـــــــذوبم

چون سنگ شده اند، زمعنویت دُور اند

***

حرفیکه شکسته بود، روانش سازید

برتیر مقــــــاصد ام، کمانش سازید

درآب زلال معـــــرفت غوطه اول

با تعمق بیش، او را بیـــانش سازید

***

همواره سرشت آدمهـا بوده چنین

شاهـــانِ کثیری آمده روی زمین

هریک به زمانه اش رسالت آور

دامان کــدام زخون نبوده رنگین؟

***

هرشاهی که با شرارِخون آمده است

او شاه نبوده، بلکه جنون آمــده است

مقــــــدار خونیکه تا کنون ریخته اند

زآبهای جهان هــم، فزون آمده است

***

یک روز زجمـــاد عقل خود یاد کنید

زین مکر و دروغ، محوطه آزاد کنید

باید به جهـان طرح نوین عرضه شما

زآن خــــاطر پژمرده ای ما شاد کنید

 

ج (عابد) ۲۴ جنوری سال ۲۰۱۴-هالند

|+| نوشته شده توسط جمعه خان عابد در جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲  |
 میهن من
میهن من

میهن من، میــهن خونیــــــن من

عشق او است، دین من آئیـن من

قلب آسیــا است، مقصود و مراد

لهجه های شیرین اش، گلچین من

عشق او احتوا نموده، جـان و دل

سر سپـــردن در ره اش آذین من

مهر می بافــــد به جانم، عشق او

خــــاطراتش، صفحهِ رنـگین من

بحـــر عشق او، زند برجان موج

میپرد، بر هفت سمــا شاهین من

گرکنم ماوا، به کنـــج خلوت اش

آن روز باشــد، فقط پائیـــــن من

تعلُـــلی از یاد او، (عـــــابد) کند

میشود او، لکه ای ننــــــگین من

 

ج (عابد) ۵ جنوری سال ۲۰۱۴-هالند

|+| نوشته شده توسط جمعه خان عابد در شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲  |
 
گوش کن!

عزیزم به من ناسزا بگو! ولی دروغ نگو! زیرا می

گویند، چشم دروغگو بیش از حد پلک می زند. مبادا برتو گمان برم، خداناخواسته، هفت کوهِ سیاه دربین که تو بر حرف و قول ات صادق نیستی، دروغ گفتن یعنی کشتی ای خیال در وادیی وهم شناور کردن است، باور کن عزیزم! که همچو کشتی ترا به ساحل نجات نمی رساند، در بحر ناباوری غرق خواهی شد. برای بیرون رفتن از همچو ورطهِ هولناک مراقبهِ کوتاه و تعمق بیش نیاز داری. اگر از من مشنوی، برای تغیر رویش ات اولین گام را بردار! آن هم متناسب بر اقتضای زمان، یعنی طوری متغیر شو که بر اسلوب مطروحه زندگی ثقالت ایجاد نشود. زیرا در فضای مهرانگیز شور می شگفد، محبت گل می گیرد و ریشهِ اعتماد تنومند می گردد. یعنی خود را تغیر بده، تا خود را تغیر ندهی بر دیگران تغیر را احساس نمیکنی.

بترس! از آن روزیکه دیوار اعتماد فرو ریزد، آنگاه جام اعتبارت از آب یأس لبریز خواهد شد، چقدر درد آور خواهد بود، که صدای شکست اعتماد را بگوش خویش بشنوی، اعتماد کلید آهنین است، هرقفل را میتوانی بکشایی، بزرگان میگویند اقدام به کار نیکو نیاز به وقت و زمان ندارد، هر آن لحظه ایکه شروع کنی، همان لحظه مساعد ترین موقع خواهد بود. هر اقدام جسورانه به مفهوم انجام نیمهِ از کار است، باری گفته بودم" دل بدریا نزنی تسخیر پهنا نکنی" میدانی جسارت و درایت در اجرای امور عنصر حتمی اند، میتوانی تجربهِ دیگران را ملاک عمل خویش قرار دهی. باید تذکر دهم که اشتباه جزلاینفک زندگی انسانهاست، استباه زمانی صورت میگیرد که عجله کنی، چون گفته اند که تعجیل تمرین خطاست، لهذا در اجرای امور جسور و صبور باش، دلهره و مذبذب همواره سد راه زندگی بوده، از اشتباه نترس چون انسانها واجب الخطا اند.

از شکست مأیوس نشو! عالمی میگوید" هر آنکه در هنگام شکست نشکند پیروز است" بنا بر مفهوم همین اصل بی باکانه در دل حوادث فرو برو تا اکسیر زندگی را بدست آوری. با کمترین کوشش میتوانی در کویر دلم قصر اعتماد اعمار کنی.

ج (عابد) ۱۶ نومبر سال ۲۰۱۳-هالند

|+| نوشته شده توسط جمعه خان عابد در پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۲  |
 در کویر آرزو
در کویر آرزو

وصف موزون قد ات، سطر و خطِ دفتر من

نازی مخموری دو چشم، جادو و هم جابرمن

ببین! در زیر قــــدوم ریخته کنون گوهـر من

تو که نادیده چرا؟ گوهــــــر خونبار دو چشم

رفتی و تازه نمودی، به تنم شعله ای خشـــــم

دل تماشای تو داشت

فصل آشای تو داشت

میل و کوشای تو داشت

دُور مرو! دُور، دُور مرو! دُور

میروی! صبر که از دیده گوهر می ریزد

ببین! از کانون درد، شهد و شکر می ریزد

بخدا صبربخدا، لحظهِ صبربخدا.

***

مایعــــات، شهد و شراب، در تنِ من ناله شده

خاطرات، زرد و نیلاب، از غم صد ساله شده

حــــــاصلات، مفت خراب، ازشدت ژاله شده

حال بشان نخل امید! برزمین خاره ای من

بگذار مرهم وصل! بر تن صد پاره ای من

چون تو فردای منی

چون تو سودای منی

چون تو دنیای منی

دُور مرو! دُور، دُور مرو! دُور

میروی! صبر که از دیده گوهر می ریزد

ببین! از کانون درد، شهد و شکر می ریزد

بخدا صبربخدا، لحظهِ صبر بخدا

 

ج (عابد) ۴ جنوری ۲۰۱۴-هالند

|+| نوشته شده توسط جمعه خان عابد در یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲  |
 آشوبزاده
آشوبزاده

میرسد بــــگوش کس؟ این صدا، صــدای من

کهــــــکشان و هفت افـلاک، مشنوند نوای من

گریه ام شرارِ دل، مــــــی بلعــــــد نشاط عمر

ناله را کنـد تفســـــیر، در نــــــگاه لقــــای من

درستیـــغ و طول و عرض، جستجوی اکسیرم

مرهمــــی طبیب عصر، کی کند شفــــای من؟

شوری سینه ام سرکش، می خروشد چون دریا

از تلاطـــــــم امواج، مشهود است فنــــای من

کــــی بینــــد موانع را؟ عـــــاشق حقــیقت جو

این تــــلاش تُنــد و تیـــــــز، میشود بــلای من

بی ز امرحق برگـــــــی، برزمین نمـی افتــــد

چون سرشت ناهمگون، خواسته بود خدای من

خلقت ام چنین بوده، پس کجــاست؟ مرا تقصیر

من رسام راستی ام، نیست همین خطــــای من

حـــــال به رگ رگی الفاظ، سوژه ها را آوازم

بی هنر کنند عیبــــم، در صداست بقــــــای من

ازتزلزل روزگار، دور ز تعــــریف (عـــابدم)

حــال شما کنید تعین، در چه حـــــد جزای من؟

 

ج (عابد) ۱۳ نومبر سال ۲۰۱۳-هالند

|+| نوشته شده توسط جمعه خان عابد در یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲  |
 دید عمیق
دیدِ عمیق

شکوهی موجی توفانی

غریویی ابر بارانی

شکست مرزِ انسانی

همین فرهنگ امروز است

گنه بردوش دیروز است

قضاوت کار ما و توست

مرور باید تواریخ را

مرور باید، مرور باید

سکوت سرد و غریو مست و تبسم برگ لرزان است

همین تصویر که می بینید، نمای ملک افغان است

چه توفان است؟ چه توفان است؟ چه توفانی، چه توفان است؟

به عقل قاصرم فهمش، نه تفسیر و نه آسان است

ضرورت عقل و وجدان است، یقیناً عقل و وجدان است

***

عقب گردید، نچندان دور

ببینید! ما کی ها داشتیم

به غزنه چون سنایی بود

بخارا را، نوایی(۱) بود

زفیض مستعد سینا

به هر دردی دوایی بود

مگر امروز کجاست نیزک(۲)؟

مگر امروز کجاست بابک(۳)؟

سپر گردند، بدین شهکار

به راهِ عام نهادند دار

تُقلای زبان سوزی، شب و روز سوژه می سازد

گهی تیمور، گهی بابر، گهی اورنگِ رنگا رنگ

یکی بر لب ندای صلح، هزاران اند به فکرجنگ

یکی رستم نمی گردد، درین روز صف آرایی

یقین دانید که هیچ فردی، نشد قاعد به تهنایی

بیائید صف کشیم یکجا

بیائید درد کشیم یکجا

۱: منظور علی شیرنوایی وزیرناندار زمان سلطان حسین بایقرا.

۲: نیزک در سده اول هجری والی بلخ از اهل خراسان بود، در اوایل دین اسلام پذیرفت، بعداً بر ضد اعراب دست به شورش زد. یک سرلشکر عرب بنام قتیبه بن مسلم سوگند یاد کرد که تا از خون نیزک و طرفدارانش سنگ آسیاب نچرخاند و گندم آرد نکند قرار نخواهد گرفت. بالای نیزک حمله شروع شد، نیزک طرف تخارستان عقب نشینی کرد، در اطراف شهر اشکمش او را دستگیر کردند، او را با شش هزار افرادش گردن زدند و از خون ایشان آسیاب دور دادند.عین عمل را در شهر گرگان یزید بن مهلب نیز انجام داده بود.ماخذ کتاب نام و ننگ صفحه ۴۳

۳: بابک در تبریز پیشه وری و به شبانی مشغول بود، و به اندیشه خرمدینان آشنایی پیدا کرده بود،بعد از مرگ جاویدان بن سهل، بابک به رهبری خرمدینان رسید.

ج (عابد) ۶ نومبر سال ۲۰۱۳-هالند

|+| نوشته شده توسط جمعه خان عابد در جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲  |
 

 

وقت گرانبهاست

 

در انتهای شب

          عاری زترس و رعب

                             در لابلای گپ

بزمی بپا کنیم

         غم را رها کنیم

                     شب را صبأ کنیم

زیرا که همین لحظه چو فردا نمیشود

فردای روز قبل چو حـــــــالا نمیشود

***

در بحر لحظه ها

             با کشتی یی وفا

                          هر دو کنیم شنا

ما و تو دو بدو

            تا قصر آرزو

                       دستم بدستِ تو

بی وصلت ما، تسکین دلها نمیشود

این سوز و درد عشق مدوا نمیشود

***

باشد کنار جو

          هم قدح و سبو

                     این منظر نیکو

تا دم دمی سحر

            این حرف و شعر تر

                          بر تو کند اثر

هیــــچ جا بتو منزل و ماوا نمیشود

بی دفتـر من عشق تو انشـأ نمیشود

 

ج (عابد) ۲۲ اکتوبر سال ۲۰۱۳ -هالند

|+| نوشته شده توسط جمعه خان عابد در یکشنبه پنجم آبان ۱۳۹۲  |
 
 
 
بالا